Prosjektforsikring

Denne forsikringen er tilpasset håndverkere og entreprenører som har behov for å dekke sine økonomiske interesser i arbeid og materialer som nedlegges i en entreprise. Forsikringen gjelder frem til entreprisen er overtatt av byggherre.

Forsikringen kan tilpasses kjente standardkontrakter.

Dekningen inkluderer bl.a. maskiner og verktøy samt brakker med mulighet for å velge forsikringssummer.  Sammen med en kombinert næringsliv forsikring hvor bl.a. ansvarsforsikringen inngår, vil prosjektforsikringen gi økonomisk trygghet under kontraktsperioden.