Barneforsikring

God sikkerhet

Vardias barneforsikring sikrer barn ved ulykke, sykdom og uførhet og sørger for økonomisk trygghet for familien.

Med vår barneforsikring sikrer du familien og barnet ved ulykke, sykdom og uførhet. Vi anbefaler at alle barn bør ha barneforsikring. Du kan kjøpe forsikringen hvis barnet ditt er mellom 3 måneder og til 16 år, og den gjelder frem til barnet er 25 år. Barneforsikringen er et godt supplement til hva som er dekket av det offentlige da forsikringer i tillegg til ulykker også omfatter sykdommer og gjelder hele døgnet.

Dette dekker vårbarneforsikring

  • Medisinsk invaliditet ved ulykke
  • Medisinsk invaliditet ved sykdom
  • Ervervsmessig uførhet
  • Behandlingsutgifter ved ulykke
  • Erstatning ved dødsfall
  • Dagpenger ved sykehusopphold
  • Merutgifter ved langvarig pleie
  • Ombyggingsstønad
  • Kritisk sykdom

Forenklet fremstilling

Dette er et utdrag av våre vilkår. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se våre vilkår.