Underforsikret eller Overforsikret?

Vi ser at mange sparer flere tusen på forsikringene sine hos oss, men vel så viktig ser vi at  mange er galt forsikret i forhold til dagens behov. Vi hensyntar dagens situasjon samt  ordninger gjennom arbeidsgiver, foreninger og folketrygden. Dette er  for at du som kunde skal ha en balanse i dine forsikringer i forhold til det du faktisk trenger.

Vår jobb er å skaffe DEG som kunde gode alternativer innen forsikring, slik at du er tilpasset dagens situasjon.  Dette gjelder både bedrifter og private.