Uføreforsikring og livsforsikring som dekker alt til en rimelig penge?

Tidligere var det vanlig med gjeldsforsikring som var knyttet opp mot boliglånet.Det var da tenkt at lånet eller deler av lånet skulle innfris ved dødsfall. I dag er det vanlig å ha livsforsikringer som ikke er knyttet opp til gjeld. På denne måten kan de etterlatte bruke pengene der de vil i en vanskelig tid etter ett dødsfall. Det er lurt å knytte en uføreforsikring til livsforsikringen da dette også kan hjelpe den som er rammet av f.eks sykdom eller utmattelse.

Det man må være oppmerksom på er at mange forsikringsselskaper mener at du må bli ufør av spesifikke sykdommer for at de skal komme til utbetaling, dette er noe man bør holde seg unna. De fleste som blir ufør i dag blir det av helt andre ting enn en slik forsikring dekker, derfor er de ofte billige, men gir en falsk trygghet.

Ta kontakt med oss for et fornuftig oppsett på dine livsforsikringer og utarbeidelse av en av landets beste priser.

Priseksempel:

Person 30 år: livsforsikring 1.000.000,-  og uføreforsikring 1.000.000,-  forsikringene utbetaler UANSETT årsak:  304 kroner per mnd